#PřinesteSvětloSvěto

Den 1 - Ježíš ulehčoval druhým jejich břemena a totéž můžete dělat i vy

Darmo jste vzali, darmo dejte.

Matouš 10:8

Během Vánoc si připomínáme, že Ježíš Kristus je světlo světa. Letos máme úžasnou příležitost podělit se o toto světlo tím, že se rozhodneme dělat to, co dělal Ježíš Kristus. Každý den před Vánocemi se zaměříme na nějaký druh křesťanského chování či jednání a uvedeme návrhy a doporučení, jak můžeme napodobovat Jeho příklad.

  • Modlete se a požádejte Nebeského Otce, aby vám pomohl být vnímavější vůči lidem kolem vás, kteří potřebují pomoci nést své břímě.

  • Nabídněte se, že pomůžete příteli se stěhováním.

  • Získejte více informací o lidech, kteří procházejí procesem překonávání závislosti.

  • Přečtěte si Matouše 11:28–30 a poté diskutujte s druhými o tom, jak nám Spasitel může pomáhat překonávat ty nejtěžší životní zkoušky.

  • Sněží? Vezměte do ruky lopatu a odkliďte sníh před domem souseda pokročilejšího věku.

  • Podělte se na sociálních sítích o zážitek, kdy vám modlitba pomohla nést nějaké břímě.

  • Znáte někoho, kdo pečuje o postaršího nebo invalidního dospělého? Najděte si čas, abyste tohoto pečovatele navštívili. Zeptejte se ho, zda pro něj můžete něco zařídit.

  • Studenti: Nabídněte někomu, že mu ponesete batoh. Zkuste přijít na někoho, komu by opravdu pomohla trocha laskavosti.


24 způsoby. Během 24 dnů.

Klikněte zde a stáhněte si vánoční kalendář.