S každým krokem dozadu se posouváme vpřed

Čtvrtý ročník genealogické konference probíhal v součinnosti s FamilySearch.
Čtvrtý ročník genealogické konference probíhal v součinnosti s FamilySearch.

Sestavování rodokmenu se stává novodobým koníčkem, kterému se věnuje velké množství lidí po celém světě bez ohledu na věk nebo vzdělání. Je to více než sportovní disciplína: její hmatatelný výsledek – část sestaveného rodinného stromu – lze například věnovat jako vánoční dárek. Po odvysílání seriálu České televize Tajemství rodu se i v Česku výrazně zvýšil zájem jak o genealogii, tak i o každoroční genealogickou konferenci organizovanou Církví Ježíše Krista Svatých posledních dnů, která cílí na členy, zájemce i širokou veřejnost.

Čtvrtý ročník konference se odehrál v Hradci Králové pod záštitou náměstkyně primátora Ing. Anny Maclové, v součinnosti s největší celosvětovou genealogickou organizací FamilySearch.

Na rodinnou historii klade Církev velký důraz, jak v úvodním proslovu připomněl Michal Hanzal, člen předsednictva kůlu Praha Církve, který poukázal na to, že „v genealogii jde vždy o rodinu. Při bádání v rodinné historii musíme vždy začít u nějakého jednotlivce. Čím dále se dostáváme v rodinné historii, tím více zjišťujeme, že jsme vlastně všichni příbuzní. Dost často v komunitě genealogů zjišťujeme, že jsme příbuzní s někým, koho vůbec neznáme. Jako členové Církve Ježíše Krista navíc věříme, že jsme všichni rodina Boží, a spolu s dalšími křesťany věříme, že prvními rodiči byli Adam a Eva. … O genealozích platí, že s každým dalším krokem dozadu se posouváme vpřed.“

To, že rodokmen začíná u jednotlivce, České televizi potvrdila i 18letá Markéta Řezáčová z Brna, jedna z návštěvnic konference. „Jednou ze zajímavostí pro nás bylo, že náš praprapradědeček žil ve stejné vesnici jako Bedřich Smetana, učil jeho dcery a byl jeho blízkým přítelem,“ podělila se o svou zkušenost Markéta. Ta se jako dobrovolnice ve svém volném čase podílí na indexování spolu s další mládeží sboru Brno. „Někdy při indexování objevíte vtipná jména nebo okolnosti. Nedávno jsem například narazila na sňatek 40letého muže s ženou ve věku 98 let. Tomu říkám věkový rozdíl!“

Redaktor České televize Roman Turek při rozhovoru s účastníkem genealogické konference Markétou Řezáčovou.
Redaktor České televize Roman Turek při rozhovoru s účastníkem genealogické konference Markétou Řezáčovou.

Každý amatérský genealog musí pracně prozkoumat dostupné archivy a dokumenty, z nich potom vytřídit a určit příbuzenské vazby a teprve potom hledat v matrikách a archivech. Občas narazí i na podrobnější zmínky o předcích, například v kronikách.

Mgr. Michal Severa, archivář Státního oblastního archivu v Zámrsku a jeden z přednášejících na konferenci, dále vysvětluje televiznímu reportérovi: „Máme velmi dobrou síť státních archivů, kde jsou deponovány matriky z našeho území, takže genealogové mají komfortní prostředí k jejich zkoumání.“ Část informací lze však získat také online – například na stránkách FamilySearch.

Dopoledne si pro účastníky připravili proslovy odborníci z oblasti genealogie a archivnictví, odpoledne pak následovaly workshopy na procvičení dovedností a sdílení tipů pro další práci.

První workshop s názvem Čtení kurentu – kurz pro začátečníky připravil Petr Řeha. „Bylo zajímavé sledovat pokrok lidí, kteří se [kurzu] účastní. I ti, kteří na začátku nedokázali z kurentu přečíst takřka ani slovo, udělali v krátkém čase velký pokrok. Díky těmto zkušenostem si lidé uvědomí, že se této na první pohled nepřekonatelné překážky nemusí vůbec obávat,“ shrnul své zkušenosti.

Vedení druhého workshopu se ujala mládež Církve: Matěj Pražák z Hradce Králové provedl přítomné procesem indexování a upozornil na jeho zvláštnosti. Markéta Řezáčová ze sboru Brno pak porovnala vyhledávání osoby v digitalizovaných záznamech oproti indexovaným. V závěru workshopu předvedli další vybrané funkce serveru FamilySearch.

Na organizaci 4. ročníku genealogické konference pomáhala naše mládež. (Která jiná organizace na světě kromě CJKSPD takto plánovaně a cílevědomě vede a vychovává mladé lidi k naplnění genealogických cílů?)
Na organizaci 4. ročníku genealogické konference pomáhala naše mládež. (Která jiná organizace na světě kromě CJKSPD takto plánovaně a cílevědomě vede a vychovává mladé lidi k naplnění genealogických cílů?)

Celý program se setkal s nadšeným ohlasem účastníků, kteří si jen přáli, aby byl delší. Organizátoři v současné době již pracují na přípravě dalšího ročníku, který se uskuteční v Opavě v sobotu 10. listopadu 2018.

Bližší informace o nadcházející konferenci i o předešlých ročnících jsou dostupné na internetových stránkách konference http://geneakonf.cz.