Co pro nás znamená manželství

Petra a Jiří Ambrožovi

„Tudíž opustí muž otce svého a matku svou a přilne k manželce své a budou jedním tělem.“  [Genesis 2:24]
„Tudíž opustí muž otce svého a matku svou a přilne k manželce své a budou jedním tělem.“ [Genesis 2:24]

Je manželství důležité i v dnešní době?

Manželství bylo důležité už v době minulé a věříme, že je důležité i v dnešní době navzdory jakýmkoli trendům ve světě. Přináší nám tu největší radost, pokoj a bezpečí v každodenním životě. Mnoho věcí okolo nás se může měnit, ať už je to naše práce, bydlení, ekonomická a politická situace, ale manželství je jistota, která tady je a bude pro nás stále bez ohledu na to, co se stane. Je to závazek a rozhodnutí být spolu navždy a to nám dává sílu překonávat cokoli, co v životě přichází.

Manželství jsme neuzavřeli proto, abychom to zkusili, ale bylo to vědomé a dobře uvážené rozhodnutí podpořené osobní inspirací od Boha. Přejeme si být spolu nejen tady na Zemi, ale i po celou věčnost, a být společně oslaveni v Boží přítomnosti. Zároveň věříme, že děti mají právo a zaslouží si narodit se do pevného manželského svazku a láskyplného prostředí.

Vnímáme, že na prvním místě je pro nás vztah s Bohem a Ježíšem Kristem. Ti jsou s námi po celý náš život. Hned poté je naší nejdůležitější „investicí“ právě manželství. To, co do něho vkládáme, se nám dříve, či později mnohonásobně vrátí. Nikdo nás nebude doprovázet po delší dobu než náš/e manžel/ka. I děti jednou odejdou a založí si vlastní rodinu. To všechno jsou důvody, proč dáváme našemu manželství takovou důležitost.

Co nám v manželství pomáhá?

Podělíme se s vámi o to, co nám pomáhá pociťovat radost z našeho manželství. To nejvýstižnější shrnutí jsme našli v dokumentu „Rodina – prohlášení světu“, kde se píše, že „rodina je středem Stvořitelova plánu“ a také že „štěstí v rodinném životě dosáhneme s největší pravděpodobností tehdy, když je založeno na učení Pána Ježíše Krista. Úspěšná manželství a rodiny jsou založeny a udržovány na zásadách víry, modlitby, pokání, odpuštění, úcty, lásky, soucitu, práce a hodnotných odpočinkových činností.“ Zjistili jsme, že je také velmi osvobozující přístup měnit sám sebe než očekávat, že se změní ten druhý.

Vnímáme, že je důležité vymezit si naše role jako muže a ženy, manžela a manželky a zodpovědnosti z toho vyplývající. Uvědomili jsme si, že se potřebujeme navzájem doplňovat a nikoli spolu soupeřit. Skrze Boží inspiraci nacházíme jednotu i v našich rozdílnostech. To, co nám přináší nejvíce neshod, jsou naše domněnky. Často se nedoptáme na pohled toho druhého a očekáváme, že to vidí stejně. Realita je však jiná a můžeme se potom zlobit úplně zbytečně. Kvalitní a dostatečná komunikace je pro zdravý vztah nezbytná.

Svědčíme o tom, že tu největší lásku můžeme pociťovat právě v manželství, kde jsme přijímáni takoví, jací jsme i s našimi nedokonalostmi. Stojí za to pracovat na tom, abychom postupně takové manželství vytvořili. Je to dobrodružství, kdy prožíváme různé emoce, situace a zážitky. Věříme však, že společně s Bohem zvládneme vše.