Co je to FSY?

Tyto velké akce jsou navrženy tak, aby vám pomohly uplatňovat evangelium ve všech oblastech života a užít si při tom spoustu zábavy. Na FSY se zúčastníte pěti dnů plných zasvěcujících shromáždění, lekcí a činností, které vám pomohou posílit vaši víru v Ježíše Krista a pociťovat radost a sounáležitost, zatímco žijete podle evangelia.

Na stránkách Týden v kostce a Časový rozvrh najdete činnosti, kterých se budete během jednotlivých dnů na FSY účastnit. Rodiče, tyto stránky jsou obzvlášť užitečné pro vás, abyste věděli, na co se dětí ptát v souvislosti s jejich zážitky a zkušenostmi!

Na konferenci FSY:

 • budete trávit čas s mladými lidmi, kteří mají stejné hodnoty jako vy, a budete rozvíjet nová přátelství;
 • budete v prostředí, které vám pomůže pociťovat radost z evangelia;
 • se budete účastnit inspirativních zasvěcujících shromáždění a učit se naslouchat Pánu;
 • se budete učit, jak vést druhé a jak lépe komunikovat s kamarády, rodiči a dalšími lidmi;
 • se budete zapojovat do činností, které posílí vaše sebevědomí a prohloubí vaši sebedůvěru.

Jsem přihlášen(a)! Co teď?

Na FSY se můžete připravovat mnoha způsoby. Zde je několik námětů:

 • Vyhlížejte podrobnější informace týkající se vaší konference (informace budou k dispozici nejméně tři měsíce před začátkem).
 • Prostudujte si brožurku Pro posílení mládeže: průvodce rozhodováním.
 • Projděte si Měřítka chování na FSY.
 • Pokud se ve vašem kůlu koná akce zaměřená na přípravu na FSY, zúčastněte se jí.
 • Stanovte si pro svou účast na FSY osobní cíle.
 • Povzbuzujte své kamarády, včetně nečlenů, aby se na FSY také přihlásili.
 • Projděte si často kladené otázky a přijeďte ve všech ohledech připraveni.
 • Stáhněte si písně pro FSY a poslouchejte je.

FSY poskytuje skvělé příležitosti k růstu po společenské i duchovní stránce. Pamatujte na toto:  Kolik toho do FSY vložíte, tolik toho na oplátku získáte.

 • Přijímejte druhé takové, jací jsou, a buďte otevření vůči novým přátelstvím.
 • Vyhledávejte příležitosti ke službě lidem ve vašem okolí.
 • Přijeďte s připravenými otázkami a hledejte na ně odpovědi.
 • Využívejte příručku, kterou na FSY dostanete, k zapisování svých cílů, zážitků a dojmů.
 • Pokud budete mít během konference jakékoli obavy či problémy, promluvte si s některým členem organizačního týmu FSY.

Byl(a) jsem na FSY! Jak si mohu uchovat to, čemu jsem se naučil(a)?

Zážitky a zkušenosti z FSY neskončí na konci daného týdne! Přeneste lekce, ponaučení, zážitky a návyky i do svého domova a podělte se o ně s kamarády a s rodinou.

 • Zůstaňte v kontaktu s novými kamarády.
 • Dělte se o své zážitky a zkušenosti a povzbuzujte své kamarády, aby dělali totéž.
 • Napište o svých zážitcích něco na sociálních sítích.
 • Učte lekci na domácím večeru, vydejte svědectví nebo se na Nedělní škole podělte o některou zásadu evangelia, které jste se na FSY naučili.
 • Znovu si projděte svou příručku a připomeňte si cíle, které jste si stanovili, a poznámky a pocity, které jste si zaznamenali.
 • Pokračujte v návycích týkajících se evangelia, včetně každodenní modlitby, studia písem a usilování o osobní zjevení.
 • Stanovujte si s rodinou, kamarády a vedoucími nové cíle.
 • Učte své kamarády, členy svého kvora nebo třídy a členy rodiny tančit řadové tance z FSY.

Další informace

 • Přihlaste se zde (je třeba se přihlásit pomocí účtu mládeže) – Poté se zobrazí odkaz pro přihlášení