Církevní vedoucí diskutuje s eurokomisařem o neutěšené situaci uprchlíků a humanitární pomoci

Církevní vedoucí diskutuje s eurokomisařem o neutěšené situaci uprchlíků a humanitární pomoci

Starší Patrick Kearon ze Sedmdesáti a president církevního správního celku území Evropa se během své nedávné návštěvy institucí Evropské unie v belgickém Bruselu setkal s Christosem Stylianidesem, eurokomisařem pro humanitární pomoc a krizový management. Staršího Kearona doprovázel Francesco Di Lillo, ředitel Kanceláře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii, a Gilles Francois, církevní manažer sociální péče pro území Evropa.

Vedoucí Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů svou prací po mnoho let podporují úsilí vládních, mezinárodních i nevládních organizací zaměřené na ulehčení břemen uprchlíků. Díky této návštěvě měl starší Kearon příležitost dozvědět se o momentální situaci týkající se pomoci, kterou uprchlíkům v Evropě a v zahraničí poskytuje Evropská komise, a informovat se ohledně toho, jak ještě může pomoci Církev. Komisař Stylianides se velmi zajímal o iniciativy, které Církev uskutečnila po celé Evropě i za jejími hranicemi.  Církev pracovala buď samostatně, nebo v rámci partnerské spolupráce s dalšími organizacemi, jako je UNICEF, UNHCR, Červený kříž, organizace International Rescue Committee, Mezinárodní lékařské jednotky, Katolické humanitární služby a další.  Celkově Církev v Evropě spolupracovala s více než 220 partnery, přičemž poskytla humanitární pomoc ve více než 23 zemích.

„Dělá to na mě velký dojem,“ podotkl komisař Stylianides. Poté podtrhl rostoucí potřebu projektů zaměřených na vzdělávání jak v naléhavých situacích, tak na podporu integrace migrantů. „V tomto ohledu jsme na stejné lodi. Přispění církví a náboženských organizací, jako je ta vaše, má nesmírnou hodnotu.“ Komisař Stylianides Církev požádal, aby se podělila o myšlenky a návrhy ohledně iniciativ, na kterých by s ní Evropská komise mohla spolupracovat.

„Uprchlická krize pro mnohé členy naší Církve představuje příležitost podat druhým pomocnou ruku,“ uvedl starší Kearon. „Tato služba nás všechny pozvedá a naše Církev je ochotna dále spolupracovat s našimi partnery a s Evropskou komisí, abychom potřebným mohli nabídnout pomoc.“

Starší Kearon se u příležitosti své návštěvy Bruselu rovněž zúčastnil letošního Evropskou komisí pořádaného setkání na vrcholné úrovni s náboženskými představiteli a předal druhé výroční Evropské ocenění za podporu rodinných hodnot dvěma členům Evropského parlamentu.

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, křesťanská církev, která má v Evropě půl milionu členů, otevřela v Bruselu svou kancelář při Evropské unii v roce 2013. V rámci toho, aby Církev lépe sloužila evropskému společenství, usiluje o spolupráci s politickými a institucionálními orgány tím, že nabízí pomocnou ruku mezinárodním nevládním organizacím, náboženským organizacím a občanským společnostem.

Více informací o činnosti bruselské Kanceláře Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů při Evropské unii naleznete na její facebookové stránce: www.facebook.com/MormonsEU