Frankfurt nad Mohanem

Církevní program napomáhá uzdravení ze sexuálního zneužívání

Ve dvanácti lekcích jsou skloubeny vzdělávací, duchovní a terapeutické přístupy, které vedou k uzdravení.  V tomto programu se stěžejní důraz klade na Spasitele Ježíše Krista a na uzdravující moc Jeho Usmíření.

„Mám pocit, že mě druzí přijímají a že mě mají rádi.“ „Nyní mám naději.“ „Trpěla jsem depresemi a o nic jsem nestála. Teď už mám nějaká přání.“ „Pláču, ale jsou to slzy štěstí.“ „Na toto se těším celý týden.“ „Tyto lekce jsou vláhou pro mou duši a po emoční stránce se mi ulevilo.“ Toto jsou slova těch, kteří se účastní programu „Healing from Sexual Abuse [Uzdravení ze sexuálního zneužívání]“, který je založený na práci v podpůrné skupině a který v Evropě probíhá pod záštitou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů od roku 2021.

Kancelář organizace Family Services v území Evropa zahájila v červnu 2021 program „Healing from Sexual Abuse“ poprvé mimo území Spojených států, poté co se dozvěděla o konkrétním případu zneužívání v Evropě a o značném dopadu, který toto zneužívání mělo jak na dotyčnou ženu, tak na její rodinu.

Příručka vedoucího skupiny pro program „Healing from Sexual Abuse“.
Příručka vedoucího skupiny pro program „Healing from Sexual Abuse“.

Program „Healing from Sexual Abuse“ vyvinula a zavedla přímo organizace Family Services ve Spojených státech. Poté bylo rozhodnuto, že se tento program zavede i v Evropě a že se přizpůsobí tak, aby vyhovoval potřebám tamních členů Církve.

Anglicky mluvícím sestrám z celé Evropy byla zpřístupněna uzavřená skupina na internetu. První setkání skupiny vedla June Ferreirová, poradkyně a psychoterapeutka ze Spojeného království, a sestra Lizbeth Rencherová, misionářka z řad starších členů a akreditovaná psycholožka.

Ve dvanácti lekcích jsou skloubeny vzdělávací, duchovní a terapeutické přístupy, které vedou k uzdravení.  V tomto programu se stěžejní důraz klade na Spasitele Ježíše Krista a na uzdravující moc Jeho Usmíření.

Možnost zúčastnit se této skupinové terapie vešla ve známost po celé Evropě a zájem je velký. Program pro skupiny nyní probíhá ve španělštině, francouzštině a angličtině. Od dalšího čtvrtletí bude dostupný rovněž ve finštině, portugalštině, němčině a italštině. Když se ženy z Církve o existenci tohoto programu dozvídají, často říkají, že doufaly, že se dočkají terapeutického přístupu založeného na evangeliu, který jim bude pomáhat na cestě k uzdravení. 

 „Zjistila jsem, že k tomu, aby se člověk vymanil z temnoty, v níž žije, stačí jediný krok,“ uvedla jedna z účastnic. „Mám nástroje, s jejichž pomocí mohu ve svém životě uskutečnit takové změny, abych byla ochráněna,“ usoudila jiná. Po absolvování programu vyjádřila další z účastnic tento závěr: „Spasitelovo Usmíření je skutečné; byl vyslán, aby spasil a uzdravil konkrétně vás osobně, a je mocnější než vaše bolest. Věřte tomu, že Usmíření může ve vašem případě opravdu fungovat.“