Církev oznamuje změny názvů komunikačních kanálů

Jesus and woman at the well of Bethesda

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů dnes oznámilo změnu názvů několika církevních internetových stránek, sociálních sítí a mobilních aplikací. Tyto změny jsou součástí širšího úsilí používat úplný název Církve a lépe prezentovat závazek následovat Ježíše Krista.

Internetové stránky: Oficiální stránky Církve budou mít název ChurchofJesusChrist.org. Tato změna vstupuje v platnost dnes 5. března 2019, kdy se internetová doména s názvem ChurchofJesusChrist.org začíná přesměrovávat na domovskou stránku LDS.org. V nadcházejících měsících internetová doména ChurchofJesusChrist.org nahradí tyto stránky: 

  • Stránky LDS.org se změní na ChurchofJesusChrist.org  
  • Stránky MormonNewsroom.org se změní na newsroom.ChurchofJesusChrist.org

Vzhledem k tomu, že mezi návštěvníky stránek Mormon.org patří především ti, kteří nejsou členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, spojení těchto stránek se stránkami ChurchofJesusChrist.org, které jsou zaměřené na členy Církve, bude vyžadovat více času. V současnosti se pracuje na sjednocení a restrukturalizaci všech těchto stránek pod doménovým názvem ChurchofJesusChrist.org, díky čemuž bude zajištěna soudržná prezentace přizpůsobená na míru uživatelům. Do doby, než se tak stane, se stránky Mormon.org změní na ComeUntoChrist.org. 

Sociální sítě: Několik církevních účtů na sociálních sítí se sloučí a budou publikovat obsah zaměřený na život podle evangelia Ježíše Krista a na sdílení evangelia. 

  • Oficiální název účtu Církve na Facebooku a Instagramu se bude nazývat The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @churchofjesuschrist. 
  • Na Facebooku byla založena skupina pro posilování komunity a lepší informovanost o zprávách a novinkách z Církve. Tato skupina má název The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints—Inspiration and News. 
  • Uživatelské jméno účtu Církve na Twitteru bude znít The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints @ChurchNewsroom a stane se primárním zdrojem novinek z Církve na sociálních sítích. 

Mobilní aplikace: Mnohé církevní mobilní aplikace budou přejmenovány: 

  • Z aplikace LDS Music se stane Sacred Music 
  • Aplikace Knihovna evangelia si ponechá stávající název 

E-mailová doména: E-mailové adresy církevních zaměstnanců a vedoucích Církve na generální úrovni začnou místo stávající domény @ldschurch.org používat doménu @ChurchofJesusChrist.org 

Dosud zbývá vykonat mnoho práce, zvláště s ohledem na snahu Církve provést tyto změny v jazycích po celém světě. První předsednictvo žádá Svaté posledních dnů a další, aby byli při provádění změn „trpěliví a zdvořilí“.