Církev nadále sleduje situaci s ebolou a reaguje na ni

Ebola
Oficiální prohlášení – 29. října 2014
Salt Lake City 

Aktualizováno (29. října 2014, 8:00 MDT)

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů sdílí rostoucí celosvětové znepokojení ohledně viru ebola a situaci pozorně sleduje. Přinášíme aktualizované informace o tom, jak Církev na tuto situaci reaguje.

Humanitární úsilí

V Sieře Leone Církev spolupracuje s humanitární organizací International Medical Corps na dodávkách zdravotnických oděvů a potřeb pro místní nemocnice a pomáhá tak v péči o pacienty. Prostřednictvím uznávaných humanitárních organizací a místních partnerů Církev i nadále pomáhá potřebným komunitám.

Členové Církve

Členové Církve ve všech oblastech jsou povzbuzováni, aby dodržovali zdravotní pokyny a doporučení vydané místními zdravotnickými úřady.

V Sieře Leone a v Libérii Církev dodává svým členům hygienické pomůcky společně se základními informačními materiály s poučeními o hygieně. Církev poskytuje dvouměsíční zásobu potravin členům, z nichž někteří žijí v oblastech uzavřených karanténou, a dalším potřebným. V mnoha případech se členové o tyto zásoby potravin dělí s dalšími příbuznými a sousedy.

Mnozí členové se také v místech, kde žijí, věnují šíření osvěty ohledně správných hygienických návyků.

Viz také:

Misionáři

Bezpečnost misionářů je hlavní prioritou. V oblastech, kde je zvýšené riziko případů eboly, Církev požádala presidenty misií, aby misionáře vyškolili ohledně preventivních opatření, která mají dodržovat, aby se vyhnuli nemoci a jejímu šíření. Jde o běžná rozumná opatření a také podrobnější pokyny ohledně kontaktu s druhými lidmi, symptomy, na které je třeba dávat pozor, a to, jak se vyhnout situacím s vyšším rizikem. Církev ve spolupráci s vedoucími misií a s místními členy bude pokračovat v hodnocení těchto okolností, a bude-li to nutné, podnikne kroky pro další ochranu misionářů v oblastech, kde by nastaly pochybnosti ohledně jejich bezpečnosti.

Misionářům ve dvou afrických zemí bylo změněno jejich pověření ke službě (6. srpna 2014, 15:00 MDT)

Všichni misionáři v pořádku opustili Sierru Leone a Libérii a byli posláni sloužit na jiná místa. Během několika příštích dnů budou misionáři cestovat do místa svého nového pověření. Až dorazí na místo, podají o sobě své rodině telefonicky aktuální zprávu. Všichni misionáři jsou v pořádku a těší se dobrému zdraví.

V Libérii a v Sieře Leoně jsou tisíce členů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří zde budou nadále žít, zapojovat se do práce Církve a sloužit. Církev prostřednictvím svých humanitárních programů a partnerů zjišťuje potřeby a zvažuje, jak nejlépe poskytnout humanitární pomoc svým členům a lidem v těchto zemích.

Misionářům ve dvou afrických zemí bylo změněno jejich pověření ke službě (1. srpna 2014, 16:00 MDT)

Kvůli epidemii nemoci, jež je připisována viru ebola, jsou všichni misionáři sloužící v afrických zemích Sierra Leone a Libérie preventivně přesunováni z těchto zemí a pověřováni službou v jiných misiích. Zajištění zdraví a bezpečnosti misionářů je naší hlavní prioritou. Během posledních týdnů byla podniknuta opatření na snížení rizika pro tyto misionáře, včetně toho, že byli požádáni, aby nevycházeli ze svých bytů. Do dnešního dne nebyl mezi misionáři nahlášen žádný případ onemocnění. Rodiny jsou průběžně informovány o příjezdu misionářů na nová působiště. Je to velmi obtížná situace pro misionáře, členy i obyvatele těchto zemí a stejně jako ostatní organizace podnikáme všechna možná opatření, abychom snížili riziko.