Cíle, které nás přivedou k Němu

Cíle, které nás přivedou k Němu

Poselství územních vedoucích

Kearon_P_200x250.jpg

President Kearon, UK
President území Evropa


Kartičky se třemi výzvami k činu mají přivést nás a naše přátele blíže k našemu Nebeskému Otci a našemu Spasiteli. Plán spasení, který připravil náš Nebeský Otec pro své děti, je často nazýván Plán štěstí. Je tak nazýván z dobrého důvodu. Ti, již se o něm učí a jednají podle toho, čemu se učí, pociťují požehnání Ducha Svatého a objevují novou radost, která se nepodobá ničemu z toho, co dosud prožili.

Pokud jste ještě nezareagovali na výzvu přivést přítele, možná tyto letní měsíce budou vhodnou dobou k tomu, abyste někoho požádali, aby si s vámi zašel na procházku, zašel na večeři či přišel na církevní shromáždění, aby si poslechl váš či kamarádův proslov.

Pokud si přejete být více duchovně či časně soběstačnými, mohli byste se tento měsíc modlit smysluplněji a číst Knihu Mormonovu s opravdovým záměrem. Pokud nejste těmi, kdo jsou zvyklí spořit, nikdy není příliš pozdě začít. Dávejte si stranou nějaké peníze každý týden a každý měsíc a cvičte se v tom, jak žít v rámci svých příjmů.

Pokud potřebujete pomoci s tím, abyste přivedli kamaráda a stali se duchovně a časně soběstačnými, najděte některého svého předka. Existují mimořádná propojení mezi generacemi rodiny na obou stranách závoje, a když obrátíme srdce ke svým předkům, každá oblast našeho života zde na zemi bude požehnána. Tato požehnání objevíme pouze tehdy, když podnikneme jednoduché kroky k tomu, abychom své předky našli a vykonali za ně spásné obřady v chrámu.

Pravděpodobně vás překvapí, co vše se přihodí ve vašem životě, když zareagujete na tyto tři výzvy. Plán Nebeského Otce se pro vás stává mnohem skutečnějším, když v těchto třech oblastech jednáte s vírou. Stane se opravdu Plánem štěstí.

Rozdíl mezi úzkostí a pokojem se nachází v drobnostech, v malých krůčcích, které mohou být snadno přehlédnuty, protože se zdají být příliš jednoduché a rutinní. Podnikněte tyto kroky letos v létě a pozorujte, co učiní s vámi, vaší rodinou a kamarády.