Chrámy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů – domy zasvěcené Pánu

Získejte více informací o chrámech Svatých posledních dnů a o zasvěcení chrámu

Latter-day Saint temples are sacred buildings that are dedicated to God.
Latter-day Saint temples are sacred buildings that are dedicated to God.

Co je to chrám Svatých posledních dnů?

Svatí posledních dnů věří, že chrám je něco více než jen krásná budova. Jsou přesvědčeni, že chrám je doslova dům Páně. Chrám je posvátné místo, kde Svatí posledních dnů uctívají Ježíše Krista a učí se o Něm. Písma Svatých posledních dnů učí, že chrám je „dům modlitby, dům půstu, dům víry, dům učení, dům slávy, dům pořádku, dům Boží“. (NaS 109:8.) Z pohledu Svatých posledních dnů se chrámy liší od obyčejných kaplí. Svatí posledních dnů věří, že chrámy jsou místa, která jsou na zemi nejblíže nebi.

Co se odehrává v chrámu Svatých posledních dnů?

V chrámu se Svatí posledních dnů učí o Božím plánu pro Jeho děti a uzavírají posvátné smlouvy neboli sliby, že budou následovat Boha. V chrámech Svatí posledních dnů také vykonávají obřady, jako je křest za zesnulé členy rodiny, kteří zemřeli bez příležitosti tento obřad přijmout. O křtech za mrtvé se zmiňuje i Bible. (Viz 1. Korintským 15:29.) Svatí posledních dnů také věří, že v chrámu mohou být manželské páry a rodiny zpečetěny neboli spojeny na věky. Tyto pečeticí obřady umožňují, aby rodinné vztahy pokračovaly i po smrti. Možnost, aby rodiny byly spolu nejen v tomto životě, ale po celou věčnost, je jedním z největších darů, které evangelium Ježíše Krista slibuje.

Co je to zasvěcení chrámu Svatých posledních dnů?

Než Svatí posledních dnů začnou používat nový chrám, konají posvátný zasvěcovací obřad. Zasvěcení chrámu Svatých posledních dnů typicky zahrnuje hudební vystoupení a proslovy pronášené církevními vedoucími. V rámci chrámového zasvěcení také vybraný církevní vedoucí pronese zasvěcovací modlitbu. V této modlitbě zasvětí chrám pro konání Božího díla a požádá Boha, aby chrám požehnal. (Viz „Dedication“)

Abyste mohli do chrámu po jeho zasvěcení vstoupit, musíte být způsobilými členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, kteří jsou pokřtění alespoň jeden rok. Nicméně předtím, než je chrám Svatých posledních dnů zasvěcen, je několik týdnů otevřen pro veřejnost. Tomuto období se obvykle říká „dny otevřených dveří“. Během dnů otevřených dveří může veřejnost absolvovat bezplatnou prohlídku chrámu a dozvědět se více o posvátné a úžasné práci, která se tam bude vykonávat.

Jak mohu získat další informace?

Chcete-li se dozvědět více o chrámech Svatých posledních dnů a o tom, v jakém smyslu jsou součástí Božího plánu pro vás a vaši rodinu, navštivte stránky pojdtekekristu.org.