Chrámové týdny v roce 2019

Chrámové týdny v roce 2019

Milí bratři a milé sestry,

zveme vás na chrámové týdny vyhrazené pouze pro Českou a Slovenskou republiku.

Kůlovým koordinátorem pro klasické týdny a týdne pro rodiny s dětmi je Jiří Pohořelický III, vysoký rádce. Přihlašovat se můžete prostřednictvím pověřeného koordinátora ve vašem sboru/odbočce – oficiální uzávěrky bývají měsíc dopředu. Platba za ubytování v chrámové ubytovně je možná i platební kartou.

Cesty mládeže organizují kůlová předsednictva Mladých mužů a Mladých žen.

Výroční návštěva chrámu Freiberg pro všechny svobodné dospělé členy kůlu Praha jsou určené pro všechny členy starších 26 let, kteří jsou svobodní, ovdovělí, rozvedení nebo z jakéhokoli důvodu sami. Tuto cestu organizují bratr a sestra Gordon-Smithovi z vysoké rady.

Cestu sester organizuje kůlové předsednictvo Pomocného sdružení. Cenu 350 Kč za dopravu a ubytování v chrámové ubytovně je potřeba uhradit nejpozději 3 týdny před cestou vašemu sboru/odbočce prostřednictvím poukázky desátku, v kolonce Ostatní. Aby se mohly zúčastnit všechny sestry, probíhá paralelně s touto cestou víkend otců a dětí v hotelu Štamberk u Načeradce. Tatínkové tak mohou být s dětmi ve Štamberku a maminky mohou jet v klidu do chrámu.

Týden pro rodiny s dětmi je přednostně určen pro rodiny s malými dětmi, pro které jsou často letní prázdniny jedinou možnou dobou, kdy mohou jet společně do chrámu.  Během tohoto týdne se bude u chrámu konat příměstský tábor pro děti z Primárek, aby rodiče mohli přes den sloužit v chrámu. Program zajišťuje kůlové předsednictvo Primárek a bude připraven každý den od úterý do pátku, včetně zajištění jídla.