Ohlédnutí za chrámovou cestou mládeže spojenou se Supersobotou

Večerní chrám

Ve dnech 23. a 24. listopadu 2018 jsme měli jako mládež možnost zúčastnit se chrámové cesty. Pro většinu z nás je to už tradice a vždycky se moc těšíme, a to hned z několika důvodů. Chrámové cesty jsou úžasnou příležitostí získat nové přátele a upevnit již existující vztahy. Můžeme jako mladí pociťovat jednotu a uvědomit si, že nejsme sami a že jsme součástí Sionu. Díky pečlivě připravenému programu a lekcím posilujeme svá svědectví a učíme se více o evangeliu. Hlavním důvodem, proč chrám navštěvujeme, je služba a snaha přiblížit se našemu Nebeskému Otci. Součástí chrámové cesty byl i páteční fireside s Martinem Audrlickým a Janem Pražákem ze sboru Hradec Králové, kteří se nedávno vrátili z misie, a sobotní Supersobota s bratrem Henrym Kosakem, územním koordinátorem Seminářů a institutů, o budování Sionu.

Poprvé do chrámu jela i Ivanka Audrlická ze sboru Hradec Králové, která svou první cestu do chrámu popsala těmito slovy: „Jela jsem do chrámu poprvé a bylo to super. Na pokoji jsme si to s holkami moc užily a po dlouhé době jsme si pořádně popovídaly. Všichni byli moc hodní a milí. V chrámu byla úžasná atmosféra a klid. Moc děkuji všem, kteří se na cestě do chrámu podíleli.“

K budování Sionu je potřeba pilných rukou
K budování Sionu je potřeba pilných rukou

„Tato cesta do chrámu byla moje nejoblíbenější. Nejenže jsem si perfektně užil těch deset hodin v autobuse, protože jsem byl obklopen úžasnými lidmi, ale měli jsme také skvělou Supersobotu, kterou si pro nás připravil bratr Kosak. Po celou tu dobu jsem byl naplněn duchem a vírou. Měl jsem skvělý pocit, že jsem měl příležitost dělat obřady za mrtvé. Vždy když vejdu do chrámu, jsem naplněn velikou radostí. Je to jako kdybych vstoupil do úplně jiného světa, plného klidu a lásky,“ řekl o cestě do chrámu Mikuláš Čadeni z Brna.

Chrámy Svatých posledních dnů jsou považovány za domy Boží – místa svatosti a pokoje, jež jsou oddělena od ruchu a shonu světa. Jsou to místa, kde členové Církve uzavírají důležité smlouvy a činí závazky vůči Bohu.

Jednou z částí Supersoboty byla i tvorba koláže
Jednou z částí Supersoboty byla tvorba koláže
Když se každý zapojí, může vzniknout něco pěkného
Když se každý zapojí, může vzniknout něco pěkného