Barcelona, Španělsko

Bylo oznámeno, kde se bude nacházet chrám Barcelona ve Španělsku

Tento chrám se stane druhým domem Páně ve Španělsku

První předsednictvo Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů zveřejnilo, kde bude stát chrám Barcelona ve Španělsku.

Mapa zobrazující polohu chrámu Barcelona ve Španělsku.
Mapa zobrazující polohu chrámu Barcelona ve Španělsku.

Tento chrám bude postaven ve městě Sant Cugat del Vallès nedaleko španělské Barcelony, na křižovatce ulic Avinguda de la Vía Augusta a Avinguda de la Clota. Plány počítají s dvoupodlažním chrámem o rozloze přibližně 2500 metrů čtverečních. Na pozemku o rozloze 2 hektary bude postavena také vedlejší budova o rozloze přibližně 1300 metrů čtverečních s ubytovacím zařízením pro návštěvníky, příjezdovým centrem a distribučním střediskem. President Církve Russell M. Nelson oznámil stavbu chrámu Barcelona v dubnu 2022. Jedná se o druhý chrám v zemi. Chrám Madrid byl zasvěcen v roce 1999. Ve Španělsku žije více než 61 000 Svatých posledních dnů, kteří jsou součástí více než 130 kongregací. Při překladu Knihy Mormonovy do španělštiny sehrál zásadní roli Melitón González Trejo, důstojník španělské armády, který navštívil Utah v roce 1874 a poté vstoupil do Církve. První Svatí posledních dnů byli ve Španělsku pokřtěni v 50. a 60. letech 20. století.

Na podrobných plánech tohoto chrámu se stále pracuje. Další informace, včetně vizualizace exteriéru, budou zveřejněny později. Datum slavnostního výkopu bude oznámeno v budoucnu.

Vedoucí projektu brzy začnou pracovat se zástupci města na předběžných plánech tohoto chrámu a v nadcházejících měsících začnou zveřejňovat další dokumenty.

Svatí posledních dnů považují chrámy za domy Páně a nejposvátnější místa určená pro uctívání Boha na zemi. Chrámy se liší od církevních sborových domů (kaplí). K účasti na nedělních bohoslužbách v místních sborových domech a na dalších akcích, které tam probíhají ve všední dny, jsou zváni všichni lidé. Hlavním účelem chrámů je poskytnout věrným členům Církve Ježíše Krista možnost účastnit se posvátných obřadů, jako jsou sňatky, které spojují rodiny na věky, a křty v zastoupení za zemřelé předky, kteří neměli možnost přijmout křest během života.