Byl nám nablízku po celých padesát let našeho manželství

Starší a sestra Thomasovi
Starší a sestra Thomasovi

Naše manželství začalo tím, že jsme uzavřeli posvátné smlouvy jeden s druhým a s naším Nebeským Otcem. Slíbili jsme, že budeme dodržovat Jeho přikázání a že zůstaneme na věky věrní a oddaní jeden druhému.  V dodržování těchto smluv jsme nikdy nezakolísali.  Na oplátku se nám dostalo nejvybranějších požehnání pokoje a štěstí.

Záhy po svatbě začal David studovat práva. O několik měsíců později narušila náš život skutečnost, že David musel opustit právnickou fakultu, aby sloužil během války ve Vietnamu jako voják v americké armádě.  Paula s malým miminkem zůstala doma. Davidovi se v průběhu onoho roku, kdy byl nasazen v boji, dostalo ochrany, a on se v bezpečí vrátil domů.  Naše víra a důvěra v Boha a pomoc našich rodin nám umožnily, abychom v době odloučení měli velkou odvahu, a to zvláště ve chvíli, kdy se nám narodilo druhé děťátko.

Nakonec se nám narodilo osm dětí a brzy přivítáme na světě naše dvaadvacáté vnouče.  Všichni jsou to velmi důležití a milovaní členové naší věčné rodiny, kterou nám dal Bůh.

Nyní jsme společníci a přispíváme svými dovednostmi, zkušenostmi, energií a vírou ve Spasitele a naši Církev jako dobrovolní misionáři v Německu.  Během této doby jsme oslavili zlaté výročí naší svatby.


Plně se věnujeme potřebám toho druhého. Snažíme se vyhnout nesvárům tím, že problémy řešíme s úctou, upřímností a láskou s dávkou humoru. Výsledkem je vděčnost a radost z toho, že můžeme být spolu.