Byl mi nablízku, a proto jsem se i jako svobodná dokázala radovat

Gillian
Gillian

Před mnoha lety jsem se rozhodla, že se bez ohledu na svou situaci budu radovat. Nebudu dobrodružství, příležitosti ani změny odkládat na „až“ nebo „pokud“. To, že jsem se k tomu zavázala, se stalo klíčovým krokem, který mi změnil život a pomohl mi k tomu, aby se mi začalo dařit. Nedosáhla jsem toho vlastními silami, Pán mě posiloval v každé situaci, v níž jsem se ocitla, a vedl mě po cestách, které mi přinesly největší štěstí.

Můj život se tak docela neubírá směrem, který jsem očekávala. Například jsem nečekala, že budu v tomto věku stále svobodná. Ale být svobodná není žádné neštěstí. Pán mi v mé situaci požehnal úžasnými zážitky, které jsem také neočekávala a které bych asi za jiných okolností prožít nemohla. Cesta, po níž kráčím, není vždy snadná, a jsem si jistá, že se i v budoucnu setkám s obtížemi, ale zároveň jsem si jistá, že budu-li mít i nadále VÍRU a DŮVĚRU v to, co Nebeský Otec zamýšlí s mým životem, zažiji věci, které budou ještě úžasnější.


Nejsme zde proto, abychom ‚život jen nějak přečkali'; '… lidé jsou, aby mohli míti radost'. [1] A tak 'Vyjděte do deště, vzhlížejte vzhůru k nebi, otevřete ústa a pijte!' [2] Mějte radost a snažte se ji přinášet i druhým.


[1] 2. Nefi 2:25

[2] Yoon Hwan Choi, „Nedívej se kolem sebe, vzhlížej vzhůru!“ Liahona, květen 2017, 91.