Britský premiér dostává od Církve genealogický záznam své rodiny

Britský premiér dostává od Církve genealogický záznam své rodiny

Ministerský předseda Velké Británie David Cameron obdržel od zástupců Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů na setkání, které se konalo 4. února v budově Parlamentu, záznam více než šesti generací své rodiny společně s podrobným popisem historického pozadí.

David Cameron je jedním z několika význačných světových představitelů, kteří obdrželi takovýto osobní záznam o své rodinné historii. Mezi vládní představitele, kteří byli takto poctěni, patří president Spojených států Barack Obama, bývalá premiérka Austrálie Julia Gillardová a bývalý president Německa Johannes Rau.

bývalý president Německa Johannes Rau

Starší Patrick Kearon z předsednictva území Evropa, který jménem Církve tento dar předal, řekl: „Jsme potěšeni, že jsme dokázali sestavit tento rodinný záznam a předat ho ministerskému předsedovi a jeho rodině, a doufáme, že se dozvědí něco více o svých předcích.“ Staršího Kearona doprovázel starší Clifford T Herbertson, územní sedmdesátník.
Setkání se rovněž zúčastnili členové parlamentu David Rutley a Craig Whittaker, kteří jsou členy Církve.


Dokumenty, které jsou výsledkem pečlivého bádání, byly připraveny specialisty z církevního Oddělení rodinné historie, které spravuje nejrozsáhlejší sbírku genealogických záznamů na světě obsahující více než 5,7 miliardy jmen a 1,1 miliardy historických záznamů. Tyto údaje jsou pro veřejnost dostupné zdarma na stránkách familysearch.org a v téměř 4 800 Střediscích rodinné historie po celém světě. Badatelé mohou rovněž na těchto stránkách sestavovat a sdílet rodokmeny a sdílet a uchovávat fotografie a rodinné příběhy.

Ve Velké Británii je pro veřejnost k dispozici 112 Středisek rodinné historie. Největší z nich se nachází u Národního archivu v Kew v západním Londýně.

Genealogické záznamy Davida Camerona obsahují i informace o jeho předcích, kteří bojovali v 1. světové válce. Tyto informace vycházejí z Církví zpracovávaných záznamů z 1. světové války, kteréžto úsilí zahrnuje i počítačové indexování milionů vojenských dokumentů
Církev má nyní po celé Velké Británii 190 000 členů v 334 kongregacích.