Brigham Young – prorok a učitel

Seznamte se s jedním z proroků Církve

Prorok Brigham Young byl vyučený tesař a byl také znám jako stavitel. Dohlížel na stavbu mnoha budov, včetně Mormonského tabernáklu v Salt Lake City.
Prorok Brigham Young byl vyučený tesař a byl také znám jako stavitel. Dohlížel na stavbu mnoha budov, včetně Mormonského tabernáklu v Salt Lake City.

Brigham Young byl druhým prorokem a presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Vedl Církev po smrti Josepha Smitha a v roce 1847 se stal jeho nástupcem v pozici proroka. Byl znám jako rázný a odvážný vedoucí a dohlížel na putování 60 000 až 70 000 mormonských pionýrů na americký Západ – přes nehostinnou americkou divočinu do údolí Solného jezera.[i]

Mládí Brighama Younga

„Bratr Brigham“, jak členové Církve Brighamu Youngovi často říkali, se narodil 1. června 1801 Johnu Youngovi a Abigail Howeové ve Whittinghamu ve státě Vermont. Matka mu zemřela, když mu bylo pouhých 14 let.[ii] Poté ho vychovával jeho přísný otec.[iii] Po většinu Brighamova mládí si Youngovi vydělávali na skrovné živobytí v nehostinné oblasti amerického pohraničí. Brigham později řekl: „Pracoval jsem v lese jako dřevorubec a řídil jsem koňské spřežení – v létě i v zimě, nedostatečně oblečen, a trpěl jsem nedostatkem jídla, až mě z toho bolel žaludek.“[iv]

Poté, co Brighamovi zemřela matka, se začal učit tesařskému řemeslu.[v] Brighamův otec se v roce 1817 znovu oženil a přibližně v téže době začal Brigham zažívat svobodu a příležitosti, které mu přinášela učňovská léta. V 18 letech začal ve státu New York úspěšně podnikat v tesařství. V roce 1823 se tento mladý tesař seznámil s Miriam Worksovou, s níž se o rok později oženil.[vi]

Obrácení Brighama Younga

Brigham a Miriam se přestěhovali do Oswega ve státě New York a vstoupili do metodistické církve.[vii] Oba ale pociťovali touhu po něčem lepším a pokračovali v hledání náboženské pravdy.[viii] Brigham se poprvé dozvěděl o Knize Mormonově poté, co Samuel, bratr Proroka Josepha Smitha, nechal v roce 1830 výtisk této knihy u Brighamova bratra Phinease.[ix]

Několik členů rodiny Youngových pohotově přijalo Knihu Mormonovu jako slovo Boží, ale Brighamovo obrácení bylo pozvolnější.[x] On sám o svém obrácení později vyprávěl: „Dva roky jsem záležitost usilovně zkoumal, než jsem se rozhodl onu knihu přijmout. Věděl jsem, že je pravdivá, stejně jako jsem věděl, že vidím očima nebo cítím dotykem svých prstů. … Kdyby tomu tak nebylo, nikdy bych ji až do dnešního dne nepřijal.“[xi] V roce 1832 se dal Brigham Young pokřtít do Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.[xii]

V roce 1832 vstoupila do Církve i Miriam, ale zemřela krátce poté a Brigham zůstal na péči o jejich dvě malé dcery sám. Oženil se znovu – tentokrát s obrácenou členkou Církve jménem Mary Ann Angellová.[xiii] Později Brigham praktikoval plurální manželství neboli polygamii. Touto praktikou, kdy jeden muž byl ženatý s více než jednou manželkou, se řídili prvotní členové Církve, ale nyní je v Církvi přísně zakázána a členové Církve plurální manželství neprovozují již více než 100 let.[xiv]

Brigham se po svém obrácení stal nadšeným misionářem a podporovatelem dosud mladé Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. O několik let později, v roce 1835, byl vysvěcen jako člen Kvora Dvanácti apoštolů – vedoucí rady Církve. V letech 1839 až 1841 pak sloužil na misii ve Velké Británii, kde pomohl přivést do Církve přibližně 7 až 8 tisíc lidí.[xv]

Vedoucí role a odkaz Brighama Younga

V roce 1847 se Brigham Young stal presidentem Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů.[xvi] Na počátku a v polovině 40. let 19. století, krátce předtím, než se stal presidentem Církve, zakoušeli členové Církve ve státě Illinois intenzivní pronásledování kvůli svému náboženskému přesvědčení.[xvii] A tak hledali útočiště na více než 2 000 kilometrů vzdáleném místě budoucího Utahu – v neosídlené části amerického Západu.[xviii] Brigham se během tohoto období stěhování na Západ stal presidentem Církve a několik desetiletí dohlížel na putování desítek tisíců Svatých posledních dnů. Je jedním z nejvýznamnějších kolonizátorů v americké historii a řídil založení téměř 400 osad na území amerického Západu.[xix] Díky tomu je „někdy nazýván americkým Mojžíšem“.[xx]

Brigham Young byl prvním guvernérem státu Utah. Podporoval také rozvoj podnikání a průmyslu, díky němuž Utah vzkvétal. Brigham byl silným zastáncem nových technologií a přivítal skutečnost, že do Utahu dorazilo telegrafní vedení a železnice.[xxi] Navzdory svému omezenému formálnímu vzdělání byl propagátorem vzdělání pro muže i ženy a pomohl založit několik škol, z nichž se dvě později staly dodnes prosperujícími univerzitami.[xxii]

Brigham Young byl také proslulý stavitel, který dohlížel na stavbu několika budov, včetně dvou chrámů Církve v Utahu a Mormonského tabernáklu v Salt Lake City.[xxiii] Tabernákl, který je dnes domovem známého pěveckého sboru Mormon Tabernacle Choir, byl na žádost Brighama Younga postaven ve svém typickém tvaru „želvího krunýře“.[xxiv] Brigham nařídil stavitelům, aby postavili tabernákl, v němž se měla konat náboženská setkání, bez pilířů či sloupů podpírajících střechu, protože nechtěl, aby tyto podpěry překážely obecenstvu ve výhledu.[xxv] Tabernákl, který byl od té doby renovovaný a rekonstruovaný, se dodnes používá pro různá shromáždění a hudební představení.

Získejte další informace

Svatí posledních dnů v minulosti i současnosti považují Brighama Younga za Božího proroka. Chcete-li se dozvědět více o Božích prorocích, kteří jsou na zemi v dnešní době, navštivte stránky pojdtekekristu.org.


[i] Viz „Brigham Young: An American Moses“.

[ii] Viz Učení presidentů Církve: Brigham Young [2004], vii, 1.

[iii] Eugene England, „Young Brigham“, New Era, Sept. 1977, 15–16.

[iv] Viz England, „Young Brigham“, 16.

[v] Viz Učení: Brigham Young, vii.

[vi] Viz England, „Young Brigham“, 17.

[vii] Viz Encyclopedia of Mormonism (1992), „Young, Brigham“, 1602.

[viii] Viz England, „Young Brigham“, 18.

[ix] Encyclopedia of Mormonism, „Young, Brigham“, 1602.

[x]  Leonard J. Arrington a JoAnn Jolley, „The Faithful Young Family“, Ensign, Aug. 1980, 55.

[xi] „A Discourse“, Deseret News Weekly, Oct. 2, 1852, 96, v: „Brigham Young: An American Moses“.

[xii] Viz Encyclopedia of Mormonism, „Young, Brigham“, 1602.

[xiii] Viz Encyclopedia of Mormonism, „Young, Brigham“, 1602–1603.

[xiv] Viz „Brigham Young“, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xv] Viz Encyclopedia of Mormonism, „Young, Brigham“, 1602, 1603, 1604.

[xvi] Viz Presidents of the Church Student Manual (příručka Církevního vzdělávacího systému, 2013), 21.

[xvii]  Viz Doctrine and Covenants Student Manual, 2nd ed. (příručka Církevního vzdělávacího systému, 2001), 315.

[xviii] Viz „Great Salt Lake: Valley Emigration Square“, history.churchofjesuschrist.org.

[xix] Viz Encyclopedia of Mormonism, „Young, Brigham“, 1607.

[xx] „Brigham Young“, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxi] Viz „Brigham Young“, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxii] Viz Encyclopedia of Mormonism, „Young, Brigham“, 1608.

[xxiii] Podívejte se na video „Ministry of Brigham Young: The Master Builder“, které je k dispozici na stránkách churchofjesuschrist.org.

[xxiv] Viz „History of the Tabernacle“, newsroom.churchofjesuschrist.org.

[xxv] Viz „The Salt Lake Tabernacle and Other Historic Civil Engineering Landmarks“, thetabernaclechoir.org.