Le Chesnay-Rocquencourt, Francie a Mnichov, Německo

Apoštolova služba v Evropě vyzdvihuje bratrství a službu

„V srdci se raduji, když pomyslím na to, jak… se všechny tyto země v Evropě věnují službě uprchlíkům – rodinám, matkám i dětem“ 

Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů navštívil v dubnu v rámci své služby Francii, Německo, Arménii a Jihoafrickou republiku.  Navazuje přátelské vztahy s přáteli Církve a s lidmi, v jejichž sousedství Církev působí, a je příkladem křesťanské služby uprchlíkům a obětem přírodních katastrof a ozbrojených konfliktů.

Starší Rasband a jeho manželka Melanie si v pátek 14. dubna 2023 prošli pozemky chrámu Paříž ve Francii ve městě Le Chesnay-Rocquencourt.
Starší Rasband a jeho manželka Melanie si v pátek 14. dubna 2023 prošli pozemky chrámu Paříž ve Francii ve městě Le Chesnay-Rocquencourt.

FRANCIE

První zastávkou na cestě staršího Rasbanda bylo město Le Chesnay-Rocquencourt, kde se nachází chrám Paříž ve Francii, který patří Církvi.  Setkal se tam s jedním francouzským novinářem a vysvětlil, jaké má jakožto zvláštní svědek Ježíše Krista zodpovědnosti.  Tomuto muži dal darem Knihu Mormonovu – další svědectví o Ježíši Kristu, o níž řekl, že je to pro něj jedna z nejcennějších věcí, které vlastní. 

Poté starší Rasband vřele přivítal Richarda Delepierrea, starostu města Le Chesnay-Rocquencourt, kterému rovněž daroval výtisk Knihy Mormonovy.  Starosta Delepierre dal najevo svůj obdiv k chrámu a k jeho mistrovskému zpracování, pokud jde o jeho architektonické pojetí a pozemky. Uvedl, že tato posvátná budova se stala důležitou součástí města a jeho okolí.  Rovněž vyjádřil svou touhu chránit ve veřejné sféře náboženské svobody, což vnímá jako součást svých zodpovědností jakožto starosty.  

Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů předává v sobotu 15. dubna 2023 Richardu Delepierrovi, starostovi města Le Chesnay-Rocquencourt, výtisk Knihy Mormonovy. Jejich schůzka se uskutečnila v návštěvnickém středisku chrámu Paříž ve Francii.
Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů předává v sobotu 15. dubna 2023 Richardu Delepierrovi, starostovi města Le Chesnay-Rocquencourt, výtisk Knihy Mormonovy. Jejich schůzka se uskutečnila v návštěvnickém středisku chrámu Paříž ve Francii.

Starší Rasband v odpověď uvedl, že je starostovi vděčný za to, že podporuje všechna náboženská vyznání, včetně Církve Ježíše Krista.

„Je to velký přítel Církve,“ řekl starší Rasband. „Vlastně jsem mu v jedné chvíli při našem rozhovoru řekl: ‚Měl byste být mluvčím Církve.‘ O působení Církve v jeho městě se vyjadřoval nesmírně laskavě a velkoryse.“

Starší Rasband se v průběhu víkendu kromě svých schůzek s představiteli veřejné správy věnoval službě tisícům členů Církve a misionářům v rámci několika setkání.  Vyprávěl jim o lásce, kterou on i sestra Rasbandová chovají k Francii, kde po několik let vedl podnik v Ribecourtu, severně od Paříže, a později zde působil jako generální autorita v předsednictvu území Evropa-střed, které dohlíží na fungování Církve v této zemi.

Starší Ronald A. Rasband promlouvá v neděli 16. dubna 2023 během mimořádného zasvěcujícího shromáždění pro členy Církve ve francouzském městě Le Port-Marly. Do kongresového centra Pyramides Congrès si jej přišly vyslechnout více než 2 000 lidí.
Starší Ronald A. Rasband promlouvá v neděli 16. dubna 2023 během mimořádného zasvěcujícího shromáždění pro členy Církve ve francouzském městě Le Port-Marly. Do kongresového centra Pyramides Congrès si jej přišly vyslechnout více než 2 000 lidí.

Apoštol uvedl, že se ve své službě členům Církve zaměřuje na to, aby jim předal vzkaz od presidenta Církve Russella M. Nelsona, sestávající ze tří částí:  „Na každém shromáždění zmíním tři body. Zaprvé – máme je nesmírně rádi. Zadruhé – děkujeme jim za všechno, co dělají, aby budovali Pánovu Církev a Jeho království. A zatřetí – potřebujeme je.“

NĚMECKO

Druhou zastávkou na cestě staršího Rasbanda byl německý Mnichov, kde se setkal se 170 misionáři na plný úvazek z Německé alpské misie, která slouží lidem v jižním Německu, Rakousku a Švýcarsku.

Starší Rasband nejprve k misionářům promluvil a poté je odvedl ven, kde na ně čekaly tři velké bílé stany.  A tam se spolu s nimi postavil do řady, kde bok po boku zkompletovali a zabalili do krabic 2 532 balíčků s hygienickými potřebami. Další misionáři tyto balíčky naložili do kamionu, který je dopraví lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a Sýrii. Členové Církve v německém Frankfurtu pracovali na stejném projektu jako misionáři v Mnichově a zkompletovali dalších 2 500 balíčků s hygienickými potřebami.

Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů promlouvá v sobotu 15. dubna 2023 k misionářům z Francouzské misie Paříž ve francouzském Versailles. Starší Rasband ukázal misionářům svůj vlastní výtisk Knihy Mormonovy, který používal jako mladý misionář na misii zaměřené na kázání slova v New Yorku v letech 1970–1972.
Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů promlouvá v sobotu 15. dubna 2023 k misionářům z Francouzské misie Paříž ve francouzském Versailles. Starší Rasband ukázal misionářům svůj vlastní výtisk Knihy Mormonovy, který používal jako mladý misionář na misii zaměřené na kázání slova v New Yorku v letech 1970–1972.

„Doručíme je na turecké velvyslanectví, aby mohly být zaslány tam, kde budou nejvíce zapotřebí,“ vysvětlil starší Rasband.  „K dnešnímu datu přispěla Církev v rámci tohoto humanitárního úsilí 13,5 miliony dolarů ve formě finanční i materiální pomoci. Tato pomoc pramení z našeho přesvědčení, že máme pečovat o děti našeho Nebeského Otce.“

Starší Rasband uvedl, že Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů spolupracuje v Turecku s úřadem pro řešení katastrof a mimořádných situací AFAD na doručení 50 000 krabic s potravinami a 50 000 balíčků s hygienickými potřebami postiženým rodinám. Církev dále přispívá stany, přikrývkami, zdravotnickými potřebami, potřebami pro péči o nemluvňata, invalidními vozíky, generátory, ohřívači, bundami a také čtyřmi mobilními nemocnicemi, které budou využity v klíčových oblastech zasažených katastrofou.

Starší Rasband a jeho manželka Melanie zdraví 17. dubna 2023 v Mnichově mladé misionáře z řad Svatých posledních dnů, kteří slouží v Alpské německy mluvící misii.
Starší Rasband a jeho manželka Melanie zdraví 17. dubna 2023 v Mnichově mladé misionáře z řad Svatých posledních dnů, kteří slouží v Alpské německy mluvící misii.

Církev Ježíše Krista spolupracuje s katolickou humanitární organizaci Catholic Relief Services a s organizací Save the Children na zajišťování oprav bydlení, služeb na ochranu dětí a psychosociální péče o potřebné.  Další humanitární projekty probíhají nebo byly zrealizovány prostřednictvím Adventistické nadace pro pomoc a rozvoj (ADRA) a organizací Project HOPE, MedGlobal a Rahma Worldwide.  Obdobné úsilí probíhá i v Sýrii s podporou organizací International Medical Corps, Mercy Corps, ADRA, ShelterBox, CARE a NuDay Syria.

Starší Rasband vysvětlil, že Svatí posledních dnů z Evropy se rovněž ujali zodpovědnosti za úsilí Církve zaměřené na humanitární pomoc na Ukrajině, kde probíhá ozbrojený konflikt, a nyní i v Turecku a Sýrii, které zasáhlo zemětřesení. Toto úsilí zahrnuje širokou škálu projektů zaměřených na službu, včetně stále probíhajících každoměsíčních zásilek humanitární pomoci na Ukrajinu.

Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů kompletuje 17. dubna 2023 ve sborovém domě v Mnichově balíčky s hygienickými potřebami. Vedle něj stojí mladý misionářský dobrovolník Hudson Werlich, jeho vnuk, který slouží v Alpské německy mluvící misii.
Starší Ronald A. Rasband z Kvora Dvanácti apoštolů kompletuje 17. dubna 2023 ve sborovém domě v Mnichově balíčky s hygienickými potřebami. Vedle něj stojí mladý misionářský dobrovolník Hudson Werlich, jeho vnuk, který slouží v Alpské německy mluvící misii.

„V srdci se raduji, když pomyslím na to, jak… se všechny tyto země v Evropě věnují službě uprchlíkům – rodinám, matkám i dětem,“ řekl starší Rasband.

17. dubna 2023 se v Mnichově shromáždilo více než 170 misionářů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z řad mladých i starších členů, aby mohli kompletovat balíčky s hygienickými potřebami.
17. dubna 2023 se v Mnichově shromáždilo více než 170 misionářů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů z řad mladých i starších členů, aby mohli kompletovat balíčky s hygienickými potřebami.

Požádal misionáře, aby členům Církve řekli, jak je jim vděčný, až se vrátí z Mnichova do svých místních kongregací: „Až budete zpět ve svých odbočkách a sborech, sdělte prosím tamním členům, že jsem vám říkal, jak moc je mám rád a jak si jich vážím.“

Mladý misionářský dobrovolník z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vybaluje 17. dubna 2023 hadry na mytí, které budou součástí balíčků s hygienickými potřebami. V rámci projektu bylo zkompletováno více než 2 500 balíčků s hygienickými potřebami určených lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii.
Mladý misionářský dobrovolník z Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vybaluje 17. dubna 2023 hadry na mytí, které budou součástí balíčků s hygienickými potřebami. V rámci projektu bylo zkompletováno více než 2 500 balíčků s hygienickými potřebami určených lidem zasaženým zemětřesením v Turecku a v Sýrii.

Starší Rasband se po své službě v Německu vydal do Arménie.