Frankfurt nad Mohanem

Církev Ježíše Krista posílá potraviny, stany, zdravotnický materiál a další potřeby do Turecka a Sýrie

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, ve spolupráci s řadou světových organizací, nadále posílá pomoc lidem, kteří byli zasaženi zemětřesením v Turecku a Sýrii.

Od 6. února, kdy k zemětřesení došlo, přesáhla pomoc poskytnutá Církví hodnotu 5 milionů amerických dolarů (přes 110 milionů korun).

„Ztráty a utrpení způsobené těmito zemětřeseními jsou šokující,“ řekl předsedající biskup Církve Gérald Caussé. „Z hloubi srdce soucítíme s našimi bratry a sestrami v Turecku a Sýrii a modlíme se za ně. Jsme nesmírně vděčni za to, že jako Církev máme k dispozici prostředky, kterými jim můžeme pomáhat nyní i v dlouhém procesu obnovy, který právě začíná.“

Územní kancelář Církve v Německu posílá do Turecka 40 velkých stanů (z nichž každý pojme 20 osob) a velké množství oblečení pro muže, ženy a děti.

„Je úžasné, když členové společnosti, kteří mají různé náboženské přesvědčení, spolupracují na tom, aby poskytli druhým pomoc,“ řekl Abdullah Kaya, člen frankfurtského poradního výboru pro záležitosti cizinců.

Turecký konzulát ve Frankfurtu vytvořil sběrné středisko, které se stará o to, aby se darované předměty dostaly z Německa k lidem zasaženým zemětřesením.

Další pomoc, kterou Církev poskytuje Turecku, je realizována prostřednictvím organizací, jako je Project HOPE a adventistická humanitární organizace pro pomoc a rozvoj ADRA. Součástí této pomoci jsou potraviny, voda, přístřešky, vybavení mobilních klinik, ohřívače, pláště, zdravotnické potřeby, hygienické balíčky, přikrývky, kojenecké potřeby a generátory.

V Sýrii Církev podporuje práci takových organizací, jako jsou MedGlobal, Mercy Corps, International Medical Corps a Rahma Worldwide. Jde o zajištění zdravotnické péče pro desítky tisíc lidí, potravin, vody, přístřeší, přikrývek, paliva, hygienických balíčků, kojeneckých potřeb a sanitačních služeb.

„Toto úsilí je projevem našeho závazku dodržovat dvě největší přikázání. Projevujeme svou lásku k Bohu tím, že pomáháme Jeho dětem a poskytujeme jim úlevu, ať už pocházejí odkudkoli,“ prohlásil Blaine R. Maxfield, výkonný ředitel církevního Oddělení služeb sociální péče a soběstačnosti. „Těžko lze slovy vyjádřit, jak nesmírně jsme vděční za úžasné humanitární organizace, s nimiž pracujeme bok po boku na poskytování této pomoci, a za členy a přátele naší Církve, kteří v tomto období velké nouze tak štědře přispívají.“

Humanitární služby Církve Ježíše Krista

Humanitární služby Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů poskytují úlevu od utrpení, podporují soběstačnost a poskytují příležitosti ke službě. Řídí se nabádáním Ježíše Krista, abychom sytili hladové, dávali pít žíznivým, poskytovali přístřeší cizincům, šatili nahé a navštěvovali nemocné a sužované.

Církevní humanitární pomoc je možná díky štědrým darům a dobrovolnické práci Svatých posledních dnů a přátel Církve. Dobrovolníci poskytují na podporu dobročinných iniciativ více než 6 milionů hodin práce ročně.

Církev finančně podporuje humanitární a rozvojové projekty ve více než 180 zemích a teritoriích a pomáhá všem lidem bez ohledu na jejich rasu, náboženskou příslušnost či národnost. Tato pomoc je založena na základních zásadách osobní zodpovědnosti, vzájemné solidarity, soběstačnosti a udržitelnosti.

Projekty v Turecku a Sýrii jsou částečně spolufinancovány charitativní organizací LDS Charities Australia.