8 miliard jmen!

8 miliard jmen!

FamilySearch, největší genealogická služba na světě, dosáhla významného milníku a nyní obsahuje osm miliard jmen, v nichž je možné vyhledávat. To představuje téměř celkový současný počet obyvatel země, přičemž u některých z nich je docela dobře možné, že k vám mají příbuzenskou vazbu. Záznamy pocházejí téměř z každé země.

„Na všech kontinentech se nacházejí lidé, u nichž lze sledovat původ jejich předků zpět do Evropy,“ říká Torsten Kux, ředitel oddělení rodinné historie pro území Evropa, „a mají více možností tyto své předky najít, než jak tomu bylo kdykoli dříve.“

Tohoto milníku bylo možné dosáhnout jen „díky nově vznikajícím technologiím, partnerství s dalšími organizacemi a pomoci více než půl milionu dobrovolníků, kteří navzájem spolupracovali prostřednictvím internetu“.

Hlavní referent pro genealogii David Rencher poznamenává: „Každý nový záznam představuje možnost najít chybějící článek v rodokmenu. A to člověku naplňuje duši spokojeností.“

A to je zkušenost, kterou získala i Anne Mette Broberg Paulsenová. V roce 1985 se stala členkou Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, církve, která klade velký důraz na rodinu a věří, že členové rodiny mohou být spolu spojeni – neboli zpečetěni – prostřednictvím chrámových slibů a obřadů. O rok později se Anne vydala s přáteli na cestu dlouhou 600 kilometrů, aby se mohli zúčastnit otevření a zasvěcení chrámu Stockholm ve Švédsku. Byla to její první návštěva chrámu, která v ní probudila ještě silnější touhu poznat odkaz svých předků.

Anne drží dvě knihy obsahující její rodinnou historii
Anne drží dvě knihy obsahující její rodinnou historii

Anne záviděla přátelům, kteří měli ze své rodinné historie sahající až do patnáctého století sestavenou knihu, a kolegovi, který měl stěny svého domu ozdobeny velkolepými portréty předků. Ona věděla o své rodině z otcovy strany jen velmi málo – pouze to, že jeho příjmení bylo Broberg, což je švédské jméno, a že byl původem z Grónska. Toužila poznat odkaz svých předků. Přála si vědět, kdo a odkud byli, jací to byli lidé a zda se jim podobá.

S velmi omezenými informacemi, z nichž bylo možné vycházet, si dala za cíl zjistit něco o odkazu svých předků a pustila se do práce. Podařilo se jí najít šest generací Brobergových v Grónsku a dál už nic. Podle grónských archivů se její prapraprapradědeček Nils Wilhelm Broberg narodil ve Švédsku okolo roku 1741. V roce 1774 emigroval se svou ženou a pěti dětmi do Grónska, kde roku 1820 zemřel. Ale z které oblasti Švédska pocházel?

Anne se snažila zjistit, kde se Nils narodil, mnoho let. V srpnu 2013 Anne poté, co se její syn Sebastian vydal na dobrovolnou službu jako misionář Církve, propadla melancholii. Po rozepři, kterou vedla sama se sebou ve své mysli, si nakonec řekla: „Buď se můžeš litovat, nebo jít hledat na internetu Nilse Wilhelma Broberga.“ Rozhodla se pro druhou možnost.

Zatímco procházela záznamy na internetu, poskočilo jí srdce. Nemohla uvěřit tomu, co vidí. Přímo před ní, černé na bílém, stálo, kde ve Švédsku byl Nils Wilhelm Broberg domovem. Bylo to neuvěřitelné! Okamžitě zapomněla na svá trápení a pustila se do pátrání po své dávno ztracené rodině. Vůbec netušila, že narazila na pouhou špičku ledovce. S pomocí jednoho švédského historika našla záznamy o mnoha předcích, z nichž někteří byli přáteli švédského krále Karla XII. Její sen, že najde svůj rodokmen, se konečně splnil.

„Díky tomu, že se do sbírek v systému FamilySearch každý týden přidávají miliony nových jmen a záznamů, máte ve svých rukou možnost zjistit něco více o vlastní rodině,“ říká Torsten Kux.

Čemu se může člověk díky odkazu svých předků naučit? Jak zjistila Anne, vytrvalost se vyplatí. Na tuto objevnou cestu se lze vydat na stránkách FamilySearch.org, což jsou největší internetové stránky zaměřené na rodinnou historii na světě, které obsahují více než 8 miliard záznamů.

Starší Paulsen a Anne s portrétem jejího jedenáctinásobného pradědečka Balthasara Mosera von Filseck
Starší Paulsen a Anne s portrétem jejího jedenáctinásobného pradědečka Balthasara Mosera von Filseck