Slova proroků

Starší Dieter F. Uchtdorf z Kvora Dvanácti apoštolů Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů promluví v neděli 12. června 2022 během mimořádného vysílání s názvem „Učte tak, jak učil Spasitel“.
Pán má rád úsilí, má rád naši snahu. A když vynaložíme úsilí, tak nám Pán pomůže. A pomůže nám se vším.
Inspirované myšlenky, které president Russell M. Nelson pronesl ve svých poselstvích během posledních šesti let na generální konferenci.
Russell M. Nelson, prorok a president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, vystoupí 20. listopadu 2020 v 19:00 SEČ s mimořádným video poselstvím určeným světu.
Vedoucí Církve oznámili, že zasedání budou vysílána jako obvykle, ale nebudou přístupná veřejnosti pro osobní účast v Salt Lake City.
Ve světle nedávných událostí sdílel Russell M. Nelson, president Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů, na svých účtech v sociálních médiích následující zprávu.
Jako Svatí posledních dnů jsme každých šest měsíců zváni, abychom hodovali na slovech novodobých proroků. Jaký přínos pro nás měl její silný vliv?
Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.