Slova proroků

    Jako Svatí posledních dnů jsme každých šest měsíců zváni, abychom hodovali na slovech novodobých proroků. Jaký přínos pro nás měl její silný vliv?
    Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.