Poselství vedoucích území

    Vydávám vám svědectví, že odpověď obdržíte, a co je ještě důležitější – naleznete pokoj a klid od světa v tento sedmý den, den Páně, který se stane radostí!
    V lednu byl zveřejněn zjednodušený plán území. Nyní uplynula již více než polovina roku.
    „Přijde čas velkého prosévání a mnozí padnou; neboť … nastane doba zkoušky, a kdo dokáže zůstat stát?“