Najděte předka

Již pátý ročník celostátní genealogické konference proběhne v sobotu 10. listopadu 2018 v Opavě, a to v opavském Kulturním domě Na Rybníčku.
Jedním z největších skutků projevení lásky je to, když uděláme něco pro někoho, kdo to pro sebe nemůže udělat sám.
V rámci cíle, o jehož naplnění usilujeme a kterým je zdvojnásobení počtu aktivních členů Církve v Evropě, bychom se s Vámi chtěli podělit o plán území Evropa pro rok 2015.