Děti

Jak řekl Ježíš: „Pohleďte na maličké své.“ (3. Nefi 17:23). Pozorujme děti a přemýšlejme, čemu se od nich můžeme naučit.
Proč slavíme Vánoce? Jaké jsou oblíbené tradice dětí? Rozhovor s našimi nejmenšími o Vánocích.
Kde se v programu aktivit pro členy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů vzal odpočinkový víkend? A co to má společného se zaměřením na Ježíše Krista?
„Tenť Duch osvědčuje duchu našemu, že jsme [děti] Boží.“ (Římanům 8:16.)
Hlavním účelem tohoto času vyhrazeného na rodinné studium a rodinné činnosti, v celé Církvi, je růst společně v evangeliu.